Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Det er mulig å søke tilskudd til skogsveiene i landbruket - les mer om tilskudd og søknadspliktige tiltak her