Oktavuođadieđut

Tlf:                   78 46 00 00 
E-poasta:         postmottak@porsanger.kommune.no
Poastačujuhus: Poastaboksa 400 Ráđđeviessu, 9712 Leavdnja

E-boastta gieđahallo nugo dábálaš báberboastta almmolašvuođalága bokte. Dat mearkkaša ahte buot dieđut sáhttet šaddat almmolažžan.  Ale sádde persovnnalaš dieđuid dahje eará maid it hálit leat almmolažžan.

Rahpanáiggit

Ráđđeviesu rahpanáigi 09.00-14.00.

Riŋgenáigi 09.00-14.00.

Diŋgo čoahkkima áššemeannudeadjiin

Geahča dás movt diŋgot áiggi áššemeannudeaddjiin.