Boligtomter

Porsanger kommune har per i dag et begrenset antall boligtomter tilgjenglig i kommunalt regulerte boligfelt.

Privat regulering er igangsatt på Haukibrinken. Kommunen har videre utarbeidet forslag til ny kommuneplanens arealdel med flere nye områder for boligtomter. Områdene er i hovedsak privat eid og vil ev bygges ut i privat regi.

Dersom du er interessert i tomt for enebolig/småhus kan det meldes inn til avdeling for kommunalteknikk og samfunnsutvikling ved telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no. Kommunen vil da kunne videreformidle informasjon om de boligprosjekter som er meldt inn til kommunen.

Næringstomter

Kommunen har ledige næringstomter på Ildskogmoen industriområde. Se her for mer informasjon: https://www.porsanger.kommune.no/industritomter.543398.no.html

Dersom du er interessert i tomt for næringsvirksomhet kan det meldes inn til avdeling for kommunalteknikk og samfunnsutvikling ved telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no