Porsanger Integreringstjeneste er en kommunal tjeneste som arbeider med bosetting og integrering av flyktninger. Porsanger kommune har fra 2010 og til i dag bosatt litt over 100 personer, både voksne, enslige mindreårige og barn.  

De som har blitt bosatt tidligere år har kommet som overføringsflyktninger direkte fra flyktningleirer i bla Libanon og Tyrkia, men det kom også personer fra flyktningmottak her i Norge. Kommunen har bosatt mennesker fra Somalia, Sudan, Irak, Eritrea, Syria, Afghanistan og Ukraina. 

De som bosettes har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. De bosettes i både private og kommunale boliger i kommunene. De over 18 år har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet, som inneholder både norskopplæring, arbeids- og språkpraksis. Barn og ungdom skal delta på skole, på lik linje med andre barn. Vi har som felles mål å kvalifisere de vi bosetter, til arbeid eller videre skolegang i Norge. 

Ønsker du å vite mer om bosetting og integrering? Klikk her for mer informasjon.