Hva er TryggEst

TryggEst er et voksenvern for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Hit kan du som vet av, eller mistenker, overgrep mot sårbare voksne melde dette slik at kommunen kan gjøre nødvendige undersøkelser og tiltak. Meldinger vil ivaretas av et tverrfaglig team der også politiet deltar. Alle vil få en tilbakemelding på sin henvendelse.

Som sårbare voksne regnes særlig personer med:

  • funksjonsnedsettelse
  • utviklingshemming
  • høy alder
  • rusproblemer
  • fysisk sykdom
  • psykisk sykdom

Kontaktinformasjon for melding om overgrep eller mistanke om overgrep er:

Mobil 406 07 200 eller - e-postadresse tryggest@porsanger.kommune.no  

Mobil og e-post ivaretas mandag - fredag kl. 08.00-15.30.