Har du et spennende prosjekt? Da har kommunen avtale med Sápmi næringshage hvor du kan få gratis veiledning. Klikk her for e-post eller ring 45 35 65 30 og gjør din avtale med Sápmi næringshage.