Tilskudd gis til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet i jordbruket som bidrar til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner, herunder skire langsiktig skjøtsel og drift. Alle midler inklusivt prosessmidler lyses ut.

Det er utarbeidet følgende dokumenter som legges til grunn for prioriteringer av tilskudd:

  1. utlysning av tilskudd til tiltak i Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap i 2021
  2. retningslinjer for tilskudd til tiltak i Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap i 2021
  3. handlingsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap i 2021

I disse dokumentene finnes mer informasjon om ordningen og årets prioriteringer og satser, hvordan søke mm.

For mer informasjon om ordningen, sjekk nettsidene til Landbruksdirektoratet. Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Landbruksdirektoratet

 

Søknaden sende inn elektronisk via altinn.no, finn skjema her: Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Landbruksdirektoratet . Husk obligatorisk vedlegg

Her finner du søkerveiledning: Guide Player (guidecloud.se)