Psykiatriija- ja gárrendilledikšunbálvalusa gavnnat Helsetunvisttis fysiaterapiijabálvalusa guoras. Bálvalus lea rabas dii. 08.00-15.30.

Bálvalus lea vuosttašceahkkefálaldat olbmuide geat dárbbašit veahki birasbargis dahje psykiatriijabuohccidivššaris psykiatriija dahje gárrendili dihte.  

Oktavuohtadiehtu:
Lene Gregersen tlf. 91 16 04 12.