Rávttošnjárgga Luondduvisti ja Musea lea Finnmárkku luonddu ja kultuvrra diehtojuohkinguovddáš, ja Rávttošnjárgga álbmotmeahci álbmotmeahcceguovddáš.

Guovddáža lahka lea Rávttošjohka, Porsáŋgguvuotna, Rávttošnjárga ja Rávttošvuopmi, doppe gávnnat čappa luondduvásihusaid. Guovddážis gavnnat čájahusa Finnmárkku kultuvrra ja luonddu birra, ja videoshowa mas lea fátta Rávttošvuopmi ja sámi kultuvra.

Loga eambbo Rávttošnjárgga Luondduvisti ja Musea birra.