Porsanger Integreringstjeneste er en kommunal tjeneste som arbeider med bosetting og integrering av flyktninger. Porsanger kommune har fra 2010 og til i dag bosatt litt over 100 personer, både voksne, enslige mindreårige og barn. Det er vedtatt å bosette 12 personer i løpet av 2017. 

De som bosettes kommer som overføringsflyktninger direkte fra flyktningleirer i bla Libanon og Tyrkia, men det kommer også personer fra flyktningmottak her i Norge. Vi har bosatt mennesker fra Somalia, Sudan, Irak, Eritrea, Syria og Afghanistan. 

De som bosettes har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. De bosettes i både private og kommunale boliger i kommunene. De over 18 år har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet, som inneholder både norskopplæring, arbeids- og språkpraksis. Barn og ungdom skal delta på skole, på lik linje med andre barn. Vi har som felles mål å kvalifisere de vi bosetter, til arbeid eller videre skolegang i Norge. 

Ønsker du å vite mer om bosetting og integrering? Klikk her for mer informasjon.

Bli venn med oss på Facebook « Porsanger Integreringstjeneste». 

Du finner våre ansatte ved å klikke på finn ansatt og skriv inn integrering i søkefeltet.