Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark ble vedtatt av Porsanger formannskap 22.3.2018. Kunngjøring med saksdokumenter finner du her.
 
Forskriften gir bestemmelser om rasting på 43 vann langs kommunens løypenett. 10 vann har spesielle ferdselsbestemmelser. Du finner mer informasjon om hvilke vann dette gjelder lenger ned på siden. Ferdsel etter forskriften er tillatt så lenge snøskuterløypen som fører til det aktuelle vannet er merket og kunngjort åpnet på kommunens nettside. Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter forskriften med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Stenging vil bekjentgjøres på denne nettsiden og i elektroniske medier. Motorferdsel etter "300-metersregelen" er fortsatt tillatt i hele kommunens løypenett.
 
Ferdsel skal skje i så rett linje som mulig fra merket snøskuterløype til rasteplass.
Dokumenter:
 
Forskriften gjelder for følgende vann:
 • Løype 1 - Olderfjord bru - Rággevárjávrrit med tilhørende sideløyper
  • Stuorra Gárjiljávri (187)
  • Unna Gárjiljavras (141) 
 • Løype 2: Tverrusselva – Stohpojávrit
  • Fáhccajávrrit nord (298)
  • Fáhccajávrrit sør (323)
  • Stohpojavrrit sørvest (317)
  • Stohpojavrrit øst (331)
  • Njárgájavri (325) 
 • Løype 4: Olderfjord – kommunegrensa Kvalsund
  • Davit Fránssajávri (201)
  • Máttit Fránssajávri (215)
  • Vuolit Goadehisjávri (301)
  • Bajit Goadehisjávri (315)
  • Skaiddejávri (325)
  • Leaktojávri (367) 
 • Løype 5: Ytre Billefjord - Suolojávri/Njárgajávri
  • Njárgajávri (294)
  • Beatnatjávri (272)
  • Jovnnajavri (241) 
 • Løype 6: Kistrand - Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann
  • Duolbajávri/Prestvannet (283) 
 • Løype 7: Indre Billefjord – Buoidejávri Bajit
  • Gierddotjávri (214)
  • Ruvzajavri (336) 
 • Løype 11: Ikkaldas – Čoalbmejávri
  • Gorbovuonjávri (364)
  • Coalbmejávri (375) 
 • Løype 13: Klemetstad – Løype 14
  • Vuolitjávri/Nedrevann (63)
 • Løype 13B: Klemetstad - Ucca Vuođđujávri
  • Stuorra Vuođđujávri (291) 
 • Løype 14: Kommunegrensa Alta – Vánšjohka med tilhørende sideløyper
  • Nordre Stabbursdalsvannet (365)
  • Stabbursdalsvannet (366)
  • Leavnnjasjávri (453)
  • Vuolajokluoppal (109)
 • Løype 15: Flyplassveien – Leavšajávri – løype nr. 14 med tilhørende sideløype
  • Unna Juovssajávrrás (86)
  • Stohpojávri (90)
  • Stuorra Juovssajávrrás (90) 
 • Løype 20: Čáskil - Suolojávri (408) med tilhørende sideløype
  • Goadjinjávri (463)
  • Justinjávri (504)
  • Suoidnejávri (523)
  • Suolojávri (408) 
 • Løype 21: Čáhppiljohka/Sappirjoki – Løype 20
  • Suolojávri (515) 
 • Løype 23: Ringveien – Kjæs med tilhørende sideløyper
  • Leirpollvannan (226)
  • Vuolimusjávri (94)
  • Stuorra Áilegasjávri (103)
  • Lákcajávri/Laksajãrvi (190)
  • Keaisajávri/Kjæsvann (50)
  • Moksajávri (175) 
 • Løype 26: Indre Brenna – Áilegasjávri
  • Roancejávri (105) 
 • Løype 29: Børselv sentrum - Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann med sideløype Silfarvannene
  • Rávdojávri (167)
Følgende vann har spesielle ferdselsbestemmelser. Disse vannene skiltes særskilt:
 • Motorferdsel etter forskriften på Suolojávri (408) langs løype 20 er ikke tillatt etter 15. april. Etter 15. april gjelder "300-metersregelen".
 • På Skaiddejávri (325) er det kun tillatt å kjøre ut fra snøskuterløype for rasting øst for der snøskuterløype 4 krysser vannet.
 • Vuolitjávri/Nedrevann (63) er maksimal tillatt hastighet ved kjøring i forbindelse med rasting etter forskriften 40 km/t.
Følgende vann har enkelte områder hvor ferdsel ikke er tillatt av sikkerhetsmessige grunner. Disse områdene merkes og stenges med X-satte bjørkestikker (Trykk på innsjønavn for å få opp kart over vannet).