Porsanger kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune. Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid. Næringsfondet gir i hovedsak støtte til ide- og utviklingsfasen for prosjekter, samt bedriftsutvikling for eksisterende bedrifter. Det kan også gis investeringsstøtte i særlige tilfeller. Søknader under kr. 50 000 behandles fortløpende, søknader over behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.

Porsanger kommune anbefaler å ta direkte kontakt med Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, ved ønske om å søke støtte til ditt utviklingsprosjekt.

Har du et spennende prosjekt? Da har kommunen avtale med Sápmi næringshage hvor du kan få gratis veiledning. Klikk her for e-post eller ring 45 35 65 30 og gjør din avtale med Sápmi næringshage.