Digital sykemelding betyr at du ikke lenger får ett papir i hånden når legen din sykemelder deg. I stedet mottar du en SMS eller e-post fra NAV, med en link som tar deg videre til nav.no og siden «Ditt sykefravær». Der finner du sykemeldingene dine og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.
For å kunne logge deg inn på Ditt NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides. BankID får du fra banken din. Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.


Fra siden «Ditt sykefravær» sender du inn sykemelding til oss. Sykemeldingen som sendes tilsvarer tidligere del C. Du vil bli guidet gjennom stegene når du skal fylle ut, og det er viktig at disse blir fylt ut riktig. Ved feil er det du som ansatt som har ansvar for å få korrigert din sykemelding, og tar kontakt med legen hvis nødvendig. Hvis du er nysgjerrig på hvordan det ser ut når du skal sende inn, kan du se video fra NAV nederst i artikkelen.
 

Hvis du har flere stillinger

Vær obs på at hvis du har flere stillinger hos oss, må legen skrive en sykemelding per stilling.

Eks: Har du en stilling som tilkallingsvikar på sykeavdelingen, samt 60% fast stilling på samme avdeling, må det skrives ut to sykemeldinger.
Har du 40% stilling på SFO, og 40% stilling på renhold pluss at du jobber ekstra timer som tilkallingsvikar på renhold, må du ha tre sykemeldinger.
 


Når sykemeldingen er sendt finner arbeidsgiver (ved lønn- og personal) den på Altinn, men du må som tidligere, i tillegg ta personlig kontakt med din nærmeste leder for å informere om at du blir sykemeldt. Dette er viktig med tanke på at det må skaffes vikarer.

Innholdet er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren din. Du kan se mer om dette inne på Ditt Sykefravær, under punktet «Dette får arbeidsgiveren din se».
 

Søknad om sykepenger

Etter en stund skal det søkes om sykepenger, dette skjer når sykeperioden er over. Er du langtidssyk vil det komme melding under sykemeldingsperioden. Du vil motta en ny SMS eller e-post når det er på tide å søke, da går du inn på nav.no og fyller ut søknad om sykepenger. I videoen nederst i artikkelen informeres det om noen av spørsmålene som da vil bli tatt opp.

Vær spesielt obs på følgende:
 
- Har du hatt ferie eller permisjon mens du var sykemeldt?

Her er NAV ute etter å vite om du var friskmeldt fra sykemeldingen for å avvikle ferie/permisjon. Har du vært for syk til å ta feire/permisjon, eller måtte avbryte ferie/permisjon, har du ikke avviklet ferie/permisjon.
Deltidssykemeldte: Skal du ta ferie i den andelen av stillingen som du er frisk i, må du også ta ferie fra  den andel du er sykemeldt fra.


-Har du jobbet noe i sykemeldingen?

Dette gjelder kun arbeidstid under sykemelding. Hvis du er delvis sykemeldt, skal det ikke føres opp for det du jobber som frisk, men kun timer som jobbes i den delen du er sykemeldt fra.
 

Søknaden går inn til arbeidsgiver og/eller NAV, alt ettersom hvem som betaler ut sykepengene. Med mindre NAV eller arbeidsgiveren din gir deg beskjed, trenger du ikke å gjøre noe mer nå. For å kunne behandle søknaden om sykepenger trenger NAV også inntektsopplysninger fra arbeidsgiveren din. Dette skal arbeidsgiveren din sende inn én gang per sammenhengende sykefravær.

Tjenesten trinn for trinn
  1. Den ansatte sender inn sykmeldingen fra nav.no.
  2. Den ansatte får SMS eller e-post når søknaden om sykepenger kan sendes inn.
  3. Den ansatte logger seg inn på nav.no og fyller ut søknaden om sykepenger.
  4. Hvis søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren.
  5. Hvis søknaden er utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren.
  6. Arbeidsgiver sender inntektsopplysningsskjema på papir som tidligere.