A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
søppelkontainer

Innlevering av avfall fra husholdning

Grovavfallscontainer i distriktene

Fra mandag 17.06.2019 til 01.07.2019 plasseres det grovavfallscontainer i distriktene.

Børselv:                Mandag kl. 17:00 – 19:00

Indre Billefjord:     Tirsdag kl. 17:00 – 19:00

Olderfjord:            Onsdag kl. 17:00 – 19:00

Gairasmoen avfallsanlegg, husholdningskunder:

Mandag kl 12:00 - 15:00 (hele året)

Tirsdag  kl 12:00 - 15:00 (hele året)

Onsdag  kl 12:00 - 15:00 (hele året)

Torsdag kl 12:00 - 18:00 (hele året)

Levering mellom 08:00 - 12:00 Mandag - Torsdag kan gjøres mot et gebyr på kr 350. Fredager er det stengt for all levering av avfall fra husholdning.

 

NB. I løpet av juni vil Fimil ta betalt for levering av bygge- og rivingsavfall fra husholdningene. Hver husstand vil ha 3 GRATIS LEVERINGER PR. KALENDERÅR. Har du flere lass enn dette i samme kalenderår vil det fra den fjerde levering koste 640 kr pr. lass. Levering gjelder med personbil og tilhenger inntil 1,4 kubikkmeter pr. lass. Dersom lasset på hengeren overskrider denne mengden betydelig vil det bli dobbelt gebyr.

Fimil understreker at dette kun gjelder bygge- og rivingsavfall. Alt annet husholdningsavfall slik som klær, møbler, jernskrot, papp, glass, farlig avfall, hageavfall m.m er fortsatt gratis og levere på deres miljøstasjoner.

De oppfordrer og alle å levere rene lass med bygge og rivingsavfall for å utnytte sine gratis leveringer til det fulle.