Om prosjektet

Prosjektet kommer opp til endelig behandling i kommunestyret 11. Mai.

Prosjektets omfang:

  •  Nytt ventilasjonsanlegg.
  •  Universell utforming. Etablere HCWC samt unisexgarderobe.
  •  Heis.
  •  Vannbehandlingsautmatikk.
  •  Rehabilitering av basseng. Fjerne eksisterende fliser, etablere heldekkende duk.
  •  Bytte til LED-belysning.

Fremdrift

Ønsket oppstart er så snart som mulig. Ferdigstillelse er ønsket så snart som mulig.

Kostnadsramme

Omkring kr. 8.000.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Arbeidene må ut på anbud.