Om prosjektet

Politikken har vedtatt rehabilitering av Lakselv svømmehall.

Prosjektets omfang:

  •  Nytt ventilasjonsanlegg.
  •  Universell utforming. Etablere HCWC samt unisexgarderobe.
  •  Heis.
  •  Vannbehandlingsautmatikk.
  •  Rehabilitering av basseng. Fjerne eksisterende fliser, betongarbeider, etablere heldekkende duk.
  •  Bytte til LED-belysning.

Fremdrift

Entrepriser har vært ute på anbud, gjenstår forhandlinger.

Ønsket oppstart er så snart som mulig. Ferdigstillelse er ønsket så snart som mulig.

Kostnadsramme

Omkring kr. 16.000.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Arbeidene må ut på anbud.