Uttalelser til hovedhøring

Lag/forening/politisk parti
Navn Uttalelse Vedlegg
Børselv og omegn bygdelag Børselv og omegn bygdelag - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf Børselv og omegn bygdelag - Kart.pdf
Børselv og omegn hytteforening Børselv og omegn hytteforening - Innspill scooterløyper.pdf  
Folkemøte Kistrand, Olderfjord og Smørfjord Folkemøte KOS - Folkemøte 11.o7.20.pdf

Folkemøte KOS- Kart.pdf

Folkemøte KOS - Kart 2.pdf

Folkemøte KOS - Kart 3.pdf

Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening Hammerfest og Kvalsund snøscooterforening - Høring - Forskrift om snøscooterløyper.pdf  
Idrettslaget STIL ILSTIL - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf ILSTIL - resultset 4885 54 vedlegg1.pdf
Kjæs bygde- og hytteforening Kjæs bygde- og hytteforening - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Kolvik og omegn bygdelag, Kolvik båtforening, og Billefjord idrettslag  KOB - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg1.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg2.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg3.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg4.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg5.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg6.pdf

KOB - resultset 4885 52 vedlegg7.pdf

Lakselvdalen bygdelag Lakselvdalen bygdelag - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune51.pdf Lakselvdalen bydelag - resultset 4885 51 vedlegg1.pdf
Suoppat og omegn hytteforening Suoppat og omegn hytteforening - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Veidnes hytteforening Veidnes hytteforening - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

Veidnes hytteforening - Vedlegg 1 til - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

Veidnes hytteforening - Vedlegg 2 til - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

Veidnes hytteforening - Vedlegg 3 til - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

Alta arbeiderparti Alta arbeideparti - resultset 4885 49.pdf  
     

Privatpersoner

Navn Uttalelse Vedlegg
Anny S Johnsen Horten Anny S Johnsen Horten - Forhåndsinnspill - fastsettelse av snøskuterløyper i Porsanger kommune - 2019191.pdf  
Arild Nyberg Arild Nyberg - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf Arild nyberg - Uttalelse til saken - vedlegg 1.pdf
Bodil Negård Bodil Negård - Høring- forskrift om snøskuterløype i Porsanger kommune ref 2019191-74K01.pdf  
Eirik Johannessen Eirik Johansen - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf

Eirik Johansen - resultset 4885 50 vedlegg1.pdf

Eirik Johansen - resultset 4885 50 vedlegg2.pdf

Kim Roar Eilertsen Kim Roar Eilertsen - Høringsuttalelse - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf Kim Roar Eilertsen - resultset 4885 55 vedlegg1.pdf
Sigrun Jørgensen Sigrun Jørgensen - Scooterløype 4 39.pdf  
Tore Høybakken Tore Høybakken - Oppsigelse av avtale om å ha snøscooterløype over gnr 34 bnr 37.pdf Tore Høybakken vedlegg- Snøscooterløype gnr 34 bnr 37.pdf
Torgeir Valdemar Johansen Torgeir Johansen - Løypehøring 21.8.2020.pdf  
Trond Gløersen Trond Gløersen - Høringsuttalelse -forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune - Refnr BNZET8.pdf  
Trygve Nygård Trygve nygård - Høringsuttalelse forslag til skuterløyper.pdf  
Ørjan Isaksen Ørjan Isaksen - Høringsuttalelse - Forskrift snøscooterløype Porsanger kommune.pdf

Ørjan Isaksen - resultset 4885 43 vedlegg1.pdf

Ørjan Isaksen - resultset 4885 43 vedlegg2.pdf

Thomas Jacobsen med flere Thomas Jacobsen med flere - Klage på forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Kate Persen Kate Persen - høringsinnspill - versjon 2.docx Kate Persen - Innspill til scootrløyper Skoganvarre (v2).pdf

Offentlige myndigheter

Navn Uttalelse Vedlegg
Forsvarsbygg Forsvarsbygg - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune - forespørsel om grunneiers samtykke.pdf  
Statsforvalteren Fylkesmannens uttalelse - forslag til forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Porsanger kommune Porsanger kommune - Høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune - forespørsel om.pdf  
Sametinget Sametinget - Uttalelse til forskrift for snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Stabbursdalen nasjonalparkstyre Stabbursdalen nasjonalparkstyre - høring om forskrift - snøskuterløyper i Porsanger kommune 2020.pdf  
Statens vegvesen STATEN~1.PDF  
Tana kommune Uttalelse fra Tana kommune- forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune[1].pdf  

Foretak/næringsaktører

Navn Uttalelse Vedlegg
Glød explorer AS Glød explorer - Høringsuttalelse forslag til snøskuterløyper - Glød explorer 1.pdf  
Lakselv dyreklinikk AS Marit Holm - Høringsuttalelse - Forskrift om skuterløyper i porsanger kommune.pdf  
Skaidi hotell Skaidi hotel - resultset 4885 46.pdf  
Skaidicenteret AS Skaidicenteret AS - Høringsuttalelse - forskrift om skuterløyper i Porsanger kommune.pdf  

Reindrift

Navn Uttalelse Vedlegg
Distrikt 14 - Dalvesiida Dálvesiida Per Nils Sara ja John Aslak Sara uttalelse til skuterløyper i Porsanger.pdf  
Reinbeitedistrikt 14A RBD 14A Høring- Forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune..pdf  
Reinbeitedistrikt 16 Reinbeitedistrikt 16 - Vedrørende høring - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Reinbeitedistrikt 14 - styreleder RBD 14 - høring - snescooterløyper i Porsanger kommune.pdf  
Reinbeitedistrikt 14 - Dalvesiida Reinbeitedistrikt 14 - resultset 4885 64 vedlegg1.pdf  

 

Uttalelser til tilleggshøring om endring i Børselv sentrum

Navn Uttalelse Vedlegg
Troms og Finnmark fylkeskommune TROMSO~1.PDF  
Sametinget SAMETI~1.PDF  
Statens vegvesen STATEN~1.PDF  
Kvensk institutt KVENSK~1.PDF  

 

Digitalt kart

Digital løypekart finnes på denne siden: kommunekart.com

Zoom inn til ønsket kartutsnitt > trykk på "kartlag" > Huk av for snøskuterløyper i menyen til høyre