Porsanger Arbeidssamvirke er en vekstbedrift som ble stiftet 30.7.1992. Bedriften eies av Porsanger kommune.

Porsanger Arbeidssamvirke har som hovedmål å 

  • bistå personer på veien til et ordinært lønnet arbeid
  • tilby trygge og gode arbeidsplasser for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid
  • være NAVs foretrukne samarbeidspartner i arbeid med å få folk ut og tilbake til jobb

Mer informasjon på nettsidene til Porsanger Arbeidssamvirke.