Rus- og psykiatritjenesten holder til i lokaler i Helsetunbygget og kan nås gjennom inngang ved fysioterapitjenesten. Tjenesten har åpent mellom kl. 08.00-15.30.

Tjenesten er et lavterskeltilbud som gir bistand til mennesker som på grunn av rus- eller psykiske vansker har behov for hjelp og støtte i hverdagen, i form av psykiatrisk sykepleiertjeneste eller miljøarbeider.

Kontaktinformasjon til tjenesten:
Lene Gregersen tlf. 91 16 04 12.