Saksbehandling, rådgivning, plan- og forvaltning innen natur- og miljø. Av disse nevnes forurensing, friluftsliv, jakt, fisk- og viltforvaltning, klima, kultur- kulturmiljø, motorferdsel, naturmangfold, planlegging og vannforvaltning.