A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Scooter

Varsel om oppstart - Fastsettelse av skuterløyper i Porsanger kommune

22. 03 2019

Kommunen igangsetter nå arbeidet med å fastsette skuterløyper etter nytt regelverk.

Kart - rasting på islagte vann

Kunngjøring: Vedtak av Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark

26. 03 2018

Formannskapet i Porsanger vedtok 22. mars 2018 Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark. Forskriften åpner for ferdsel på 43 vann langs kommunens løypenett.

Foto: Erling Meisingset (NIBIO)

Merking av elg i Stabbursdalen nasjonalpark

Foto: Erling Meisingset (NIBIO)

09. 03 2018

I mars (uke 11) er det planlagt å merke 10-15 elger med GPS halsbånd i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde.

Trollholmsund, Natur, stein, sjø, person

Bruker du naturen?

Foto: Ingrid Golten

03. 07 2017

Porsanger kommune er nå i gang med å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Vi trenger din hjelp! 

Skuter, skuterløype

Vis aktsomhet på islagte vann!

01. 04 2017

Porsanger kommune oppforder både innbyggere og gjester som ferdes på islagte om vann om å vise akstomhet.