Porsanger kommune har et tverrfaglig hukommelsesteam som for tiden består av helsesykepleier, sykepleier og lege.

Hukommelsesteamet har kontordag hver tirsdag kl 08.00-15.00 og har kontorsted i helse- og omsorgsadministrasjonen på Helsetun.

Hukommelsesteamet kan tilby:

  • utredning av hukommelsesvansker
  • oppfølging av personer og pårørende til personer med demenssymptomer
  • kartlegging av eventuelle hjelpebehov i og utenfor hjemmet
  • veilede på hjelpemidler som støtter hukommelse og økt sikkerhet i hjemmet

Det kan gjøres avtaler med hukommelsesteamet i hjemmet eller på deres kontor.

Hukommelsesteamet har følgende kontaktinformasjon:
Tlf. 40 46 06 23
E-postadresser: christina.korslund@porsanger.kommune.no og torunn.digre.rornes@porsanger.kommune.no

Aktuelle nettsider med informasjon om demens er http://www.aldringoghelse.no/demens og http://nasjonalforeningen.no/