Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Porsanger kommune er organisert i en interkommunal tjeneste; PPD for Midt-Finnmark IKS. Eierne er Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Måsøy (fra 1.1.17) og Porsanger kommune. Hovedkontoret ligger i Lakselv Porsanger rådhus.  For Porsanger er det to fagstillinger. I tillegg kommer leder, merkantil og ½ logopedstilling som dekker alle eierkommunene. 
PPT er hjemlet i Opplæringsloven §5-6. Vi har ansvar for barn 0-16 år og for voksne med rett til voksenopplæring.

På vårt nettsted finner dere mer informasjon om hvordan vi kan kontaktes, samt henvisningsskjema for barnehage og grunnskole. Foresatte og andre kan henvise ved bruk av samme henvisningsskjema.​

Kontaktinformasjon

Leder: Irene Fiskergård
Tlf. 48 50 42 38
Tlf. kontor. 78 46 04 67