Åpningstider

Helsestasjonen har kontor på rådhuset i 1. etg. Helsetasjonen har åpent for publikum mellom kl. 09.00 - 14.30.

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.30 - 09.00 og 14.30 - 15.00 på tlf. 40 00 21 90.

Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79.

Rigmor Skarhol tlf. 46 54 35 27.

Karoline Amundsen tlf. 93 01 48 05.

 

Skolehelsetjeneste

Lakselv barneskole: mandag, onsdag og torsdag.

Lakselv Ungdomsskole: onsdager

Lakselv videregående skole: onsdag og torsdag

Børselv skole og Billefjord oppvekstsenter: besøksdagene blir annonsert ved skolestart.

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 15.00- 17.00 på helsestasjonen, Rådhuset.  

  • Gratis veiledning om prevensjon og seksuelle sykdommer
  • Resept på prevensjon til jenter mellom 16 og 20 år
  • Klamydiatest
  • Graviditetstest
  • Gratis kondomer
  • Samtale

Kontaktinformasjon

Ledende helsesykepleier Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79