Inn under hjemmetjenesten tilhører tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp).

Hjemmetjenesten har besøksadresse i Helsetunbygget, i korridor mellom legestasjon og sykeavdeling. Vakt telefon til hjemmetjenesten er 99 53 65 62.

Tjenestene søkes ved bruk av eget søknadsskjema som sendes helse og omsorgsavdelingen.

Det er utarbeidet egne tjenestebeskrivelser for tjenestene.