Legetjenesten har ansvar for allmennmedisin og samfunnsmedisin i Porsanger kommune.
Fastlegene ivaretar de allmennmedisinske oppgavene. De samfunnsmedisinske oppgavene utfører kommuneoverlegen.

Ytterligere informasjon om legetjenestene i kommunene finnes via den offentlige helseportalen

På stengte dager og behov for øyeblikkelig hjelp – ring 116 117.  Ved akutt behov for legehjelp ring 113.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunenes medisinsk faglige rådgiver i helsespørsmål. Kommuneoverlegen jobber med helse på et samfunnsnivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap, skaderegisteret og samhandling. Kommuneoverlegen er smittevernlege og legevaktsoverlege.

Kommuneoverlegen i Porsanger kommune er Jørn Gregersen.

Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i ordningen må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.
 

Alle kan logge seg inn på helsenorge.no for å:

  • Finne mer informasjon om fastlegeordningen
  • Se hvem som er nåværende fastlege
  • Bytte fastlege

På denne nettsiden kan du også få oversikt over dine resepter, dine henvisninger til spesialhelsetjenesten, oversikt over egenandeler og frikort, din kjernejournal m.m.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Besøksadresse:
Helsetunveien
9700 Lakselv

E-post: legestasjon@porsanger.kommune.no

Telefonnummer og tider:

Reseptbestilling - telefon: 78 46 00 40
kl. 09.00 - 15.00
Resepter på medisiner må bestilles senest 1 uke før man trenger dem.               

Timebestilling - telefon: 78 46 00 40
kl. 09.00 - 15.00          

Korte telefonkonsultasjoner kan bestilles hos fastlegen samme dag. Først til mølla.

Legevakt

Legevakten er et tilbud for alle som oppholder seg i kommunen, men i de aller fleste tilfeller behandles sykdomstilfeller best av fastlegen som kjenner pasienten godt, og har tilgang til journalen. Dette gjelder også «halv- øyeblikkelig hjelp, og tilfeller som oppstår på dagtid.
Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til neste dag.

Kommunen har en legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen, eller ditt behov er så presserende at det ikke kan vente til neste dag.

Kontaktinfo: Legestasjonen: 78 46 00 40 i kontoret åpningstid 9.00-15.00

Legevaktsentralen: 116 117 -Tilgjengelig hele døgnet

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113

Resepter og utskrifter

Alle resepter sendes elektronisk til apoteket, du kan gå inn på nettsiden mineresepter.no for å se om du har mer igjen på de gamle reseptene før det bestilles nye.

Attester og sykemeldinger m.m. som skrives ut hos legen i telefontiden, kan hentes før kl.15.00 i resepsjonen på legestasjonen. Det vil sendes ut faktura for disse dersom de ikke hentes og betales samme dag.

Utskrifter av sykemeldinger, attester med mer - Kr. 64,-
Fakturagebyr dersom utskriftene må sendes -  Kr. 59,- 

Det må opplyses om dokumentene skal sendes eller om de hentes på legekontoret. 

Avbestilling av time

Timer må avbestilles senest 24 timer før avtalt tid.

Dersom dette ikke gjøres vil hovedregelen være at timen blir belastet pasienten.

Dette gjelder også pasienter som har frikort.

Pris for ikke avbestilt, ubenyttet time:           kr. 160,- / kr. 280,-
I tillegg kommer det faktureringsgebyr:        kr. 59,-  

Last ned APP

Last ned APP helsenorge.no på appstore eller googleplay.