Vi viser til Forskrift om motorkjøretøy på barmark i Porsanger kommune § 3 "Løypene kan åpnes tidligst 1. juli og er åpne inntil de kunngjøres stengt eller marka er snødekt. Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt". 

  • Bruk av motorkjøretøy med maksimal egenvekt over 800 kg er ikke tillatt. Traktorer tillates benyttet av registrerte næringsutøvere i forbindelse med egen næringsutøvelse. 
  • Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt. 
  • Bruk av kjettinger tillates ikke i forbindelse med barmarkskjøring. 

Løypeoversikt

Løypenummer Trasè                              Status
1 Skoganvarre - kommunegrensa mot Alta Stengt
2 Indre Brenna - Stuorra Áilegasjávri Stengt
3 Brenna - Moksajávri Stengt
4 Ytre Kjæs - Kjæsvann Stengt
5 Liŋkoaivi - Børselva Stengt
6 Gåradakvann - Skáiddejávri, nordøst Stengt
7 Ytre Igeldas - Skáiddejávri, nordøst Stengt
8 Ytre Igeldas - Čoalbmejávri Stengt
9 Časkil - Suoidnejávri Stengt