Børselv barnehage er en 1-avdelings barnehage.

Barnehagen tar imot barn i aldersgruppa 0 - 6 år. 

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.