Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter (BSO)

Velkommen til oss, skolen som ligger midt i Indre Billefjord med god utsikt over Porsangerfjorden. Vi ligger midt i smørøyet og ikke så langt unna verken fjord, fjell eller Jekkir Stadion med den beste gressbanen. Våre samarbeidspartnere bor rett i nærheten så elevene får førstehåndserfaring både med krabbe, gårdsdrift, fjord og fjell. 

Vi har pr i dag 38 elever fordelt på 1.  til 10. klasse.  Elevene i 1. og 2. har klasserom sammen, 3. og 4. klasse har klasserom sammen.  Mellomtrinnet og ungdomsskolen har også sine klasserom.  Hver morgen starter vi skolen med 20 minutter fysisk aktivitet i skolens gymsal.  Det synes vi er en god start på dagen. 

BSO er en kulturbærer som legger vekt på samisk språk, sjøsamisk kultur og historie ved aktivt å ta i bruk BSO nærmiljøet. Nærmiljøet er vår beste læringsarena. 

I samarbeid med hjemmet skal vi være en trygg og god skole der trivsel og ansvar gir et godt læringsmiljø. Dyktige ansatte, engasjerte foreldre og motiverte elever gir et godt lærested med god undervisning og høy kompetanse. 

BSO arbeider tett med barnehagen som også vektlegger samisk språk og kultur.  I dag er det 15 barn i barnehagen.  Barnehagen deler bygg med skolens SFO