A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Helsetjenester

Helse- og omsorgsavdelingen har ansvaret for de kommunale helse- og omsorgstjenestene til befolkningen.

Følgende tjenesteområder tilhører helsetjenestene:

  • Jordmortjenesten
  • Legestasjonen
  • Fysioterapitjenesten
  • Rus- og psykiatritjenesten