Porsanger kommune har kommunal syns- og hørselskontakt i 20% stilling.

Syns- og hørselskontakten fungerer som Nav hjelpemiddelsentral sin forlengede arm inn i kommunen og skal bistå kommunens innbyggere med å:

  • Kartlegge funksjonsvansker som følge av syn- og hørselsnedsettelse
  • Prøve ut og søke om tekniske syns- og hørselshjelpemidler
  • Tilpasse og gi opplæring i bruk av syns- og hørselshjelpemidler
  • Foreslå tilpasninger i hjemmet


Syns- og hørselskontakten har kontor ved legestasjonen og er til stede hver mandag kl. 08.00-15.30, og kan treffes
på tlf. 45 39 40 07 for avtale.