Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og kommunene kan dermed avgjøre omfanget av dette tilbudet selv.

Porsanger kommune har et omfang av 60 tilrettelagte omsorgsboliger til utleie i Lakselv sentrum. 52 av disse har tilknyttet døgnbemanning.

Omsorgsbolig er en tjeneste som søkes fra helse og omsorgsavdelingen på samme skjema som øvrige helse- og omsorgstjenester, og er en tjeneste som særlig forbeholdes søkere med bevegelsesvansker. Det er utarbeidet en egen tjenestebeskrivelse for denne tjenesten.

Kontaktperson er Gunnlaug Johnsen på tlf. 48 50 35 99.