Besøksadresse

Arne M. Holdens vei, Lakselv. (Vis a vis Coop Extra).

Kontaktinformasjon

Leder sara Stødle e-post: sara.stodle@porsanger.kommune.no 
Tlf. 92 20 56 04.

Gammen

Samisk språk- og kultursenter har en gamme utenfor kurssenteret i Lakselv.

Tanken er at innbyggerne i Porsanger, kommunale etater, skoler, barnehager, lag og foreninger skal ha et alternativt sted hvor de kan legge noe av sin daglige aktivitet.

Kommunale etater, barnehager og skoler kan bruke gammen vederlagsfritt. Øvrige brukere må betale.
Vi vil på denne måten oppfordre de ovenfornevnte til aktiv bruk av gammen. Ta kontakt!

Retningslinjer for bruk av gammen finner du her

Bruk gammen!

Læremateriell

Samiske dialekter i Porsanger

Porsanger kommune ved samisk språkkonsulent har i 2014 hatt et prosjekt med Steinar Nilsen for å kartlegge samiske dialekt varianter i Porsanger.  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015. Rapporten kan du lese på Samisk språk- og kultursenter.

 

Vekster

Samisk språk- og kultursenter har utarbeidet et hefte om vekster.

Her finnes bilder og informasjon om tradisjonelle medisinvekster som finnes i Porsanger. I heftet fremgår det hvordan de forskjellige vekstene kan brukes i matlaging og som medisin.

Šattut-heftet kan bestilles fra Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

 

Sommersalmer på samisk

Samisk språk- og kultursenter har laget et hefte med sommersalmer. Heftet kan lånes på biblioteket i Lakselv.