Løypeoversikt

Nr.LøypenavnKommentarStatus
    
1Fra nedre Eidevann til Stuorra gárjiljávri

 

Stengt
1Fra Olderfjord til Stohpojávrrit /stuevann (330) med sideløype til Smørfjord

 

Stengt
1Fra Stohpojávrrit til kommunegrense Nordkapp og Sideløype til kommunegrense Måsøy Stengt
1Sideløype til Bringnes Stengt
3Gumpejohka ved kommunegrense Hammerfest til Øvre Fransvannet (215)  Stengt
3AOlderfjorddalen til Nedre Fransvannet (201) Stengt
4Fra Olderfjord til Øvre Fransvann  Stengt
4Fra Øvre Fransvann til Suolojávri (Holmevann) og Sálletjávri, videre til Skáiddejàvri til Leaktojàvri Stengt
4Fra kommunegrense Hammerfest til Leaktojávri (sør)  Stengt
4Fra Čoalbmejávri til Sálletgorsa.  Stengt
5Fra Ytre Billefjord til Njargajávri/Suolojávri/ Holmvann

 

Stengt
6Kistrand til Nedre Fransvann (201) Stengt
6Sideløype fra Syvvannan til Veidnes Stengt
6Sideløype til Treviknes Stengt
7Fra Indre Billefjord over Ruvžajávri
til løype nr. 4, m/sideløype til Ruvžajohka til Buoidejávri (løype nr. 10). 
 Stengt
8Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Stengt
8Indre Billefjord til Trollholmsund og Kolvik Stengt
9Fra Goarahatjávri til løype 10 Stengt
9Sideløype mellom løype 9 og  7 under kraftlinje Stengt
10Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Stengt
11Fra Ikkaldas til løypekryss løype 4 ved Čoalbmejávri Stengt
12Fra Stabbursnes til løype 11 Stengt
13Fra Nedrevann til Løype 14 Skoganvarre Stengt
13A Lakselv hotell til løype 13 ved Holmen bru Stengt
13B

Klemetstad–Uhca Vuođđujávri

 Stengt
13BFra Pahdanmuhkka til kryss ved Rivgojávri med sideløype til Gjøkenes og Ekornbakken Stengt
13CNedrevann til løype 17 med sideløype til Gaupeveien Stengt
14Fra Skoganvarre camping til Stabbursdalvann Stengt
14Fra kommunegrense Alta til Stabbursdalsvann  Stengt
14Fra Gaggavann til Vánššjávri Stengt
14Fra Skoganvarre camping / Øvrevann til Gaggavann Stengt
14Sideløype ut på Gaggavann("Store Gagga")  Stengt
14AInterne løyper i Gagga hyttefelt Stengt
14AGagga hyttefelt til løype 19 via Jomfrujávri Stengt
14ASideløyper til Luostejohka hyttegrend og Otermoen Stengt
15Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Stengt
15Fra Brennelv bru til løypekryss på Stuevann /Stohpojávri.   Stengt
15Fra Stuevann /Stohpojávri til kryss løype 14 over Čuolbmajávri. Sideløype til Loktajávri fra Halkavarreveien  . Stengt
15Fra sentrum til Brennelv bru Stengt
15Sideløype til Stelletjavri/Stellingvann Stengt
15 AFra Brennelvmyra til sideløype Østerbotnhalsen og Skogende.  Stengt
17Fra Stuevann /Stohpojávri via Avlastningstrase langs Halkavarreveien til Dápmotjávri  (124,5) Stengt
17Avlastningstrase langs Halkavarreveien mellom vann (158) og Stuevann/Stohpojávri (90) stengt
18Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann stengt
19Fra Lávkajávri/E6 til Vánššjávri ( løype 14)og fram til Suoidnejohka (løypekryss 20) Stengt
19Sideløype til Grøtterud stengt
19Stuorra Lávkajávri til kommunegrense Karasjok Stengt
19Lávkajávri til Luovosvárri hyttefelt Stengt
20Čáskil til Suolojávri (408)  Stengt
20Fra Vánššjávri, løype 14, til  Suolojávri, løype 20 Stengt
21Čahppiljohka til løype 20 (Stálojohka)

 

Stengt
22Fra løypekryss ved Børselv bru FV98 videre til Luovanjoski Stengt
23Fra Ytre Kjæs til Kjæsvannet  Stengt
23Fra vestsiden av Kjæsvannet til kommunegrense Lebesby Stengt
23Fra Áilegasjávri til Kjæsvannet.  Stengt
23Fra Børselv til Lákcajávri Stengt
23Fra Áilegasjávri til Lákcajávri med sideløye mot Vuolimusjávri og Suolojávri Stengt
23ABørselv sentrum til Hestnes Stengt
23BKratteng til løypekryss ved løype 29 med sideløype fra Hirsikuru til løype 23 ved lysløypa Stengt
23CAvlastningsløype Børselv–Vuolimusjavri (94) med sideløyper til Varrebohki og Lákcajávri (190).  
Stengt
24Fra Mårnes/Movronnjárga til Lákcajávri.  Stengt
25Fra Ytre Leirpollen/ Biesaidgohppi til løype 23 Stengt
26Fra Indre Brenna til
Stuorra Áilegasjávri/Storvannet. 
 Stengt
27Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 Stengt
28Fra Stivrranjárga/Styrnes til vestenden
av Kjæsvannet (løype 23)
 Stengt
29Fra Børselv bru til Čoalbmejávrrit / Sundvannene
m/sideløype til Vuolit Silffarjávri /nedre Silfarvann
 


 

 Stengt

30Fra RV98 v/Lápparjávrrit til Bátnesatjávri med sideløype til ČuđenjoasjávrritÅpen til Čoalbmejávrrit / Sundvannene, og videre til ČuđenjoasjávrritStengt

Kart

Trykk på denne lenken