Løypeoversikt

Nr. Løypenavn Status
     
1 Fra nedre Eidevann til Fahccajavrrit stengt
1 Fra Olderfjord til Stohpojavrit (stuevann 330) med sideløype til Smørfjord stengt
1

Fra Stohpojávrrit til kommunegrense Nordkapp og Sideløype til kommunegrense Måsøy åpnet

stengt

1 Sideløype til Bringnes stengt
3  Gumpejohka ved kommunegrense Hammerfest til Øvre Fransvannet (215)  stengt
3A Olderfjorddalen til Nedre Fransvannet (201) stengt
4

Fra Olderfjord til Øvre Fransvann 

stengt
4 Fra Øvre Fransvann til Suolojávri (Holmevann) og Sàlletjàvri  videre til Skàiddejàvri til Leaktojàvri  stengt
4 Fra Čoalbmejávri til Sálletgorsa.  stengt
5 Fra Ytre Billefjord til Njargajàvri/suolojàvri/ Holmvann Stengt
6 Kistrand til Nedre Fransvann (201) Stengt
6 Sideløype fra Syvvannan til Veidnes Stengt
6 Sideløype til Treviknes Stengt
7 Fra Indre Billefjord over Ruvžajávri
til løype nr. 4, m/sideløype til Ruvžajohka til Buoidejávri (løype nr. 10). 
stengt
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi stengt
8 Indre Billefjord til Trollholmsund og Kolvik stengt
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 stengt
9 Sideløype mellom løype 9 og  7 under kraftlinje stengt
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4)stengt
11 Fra Ikkaldas til løypekryss løype 4 ved Coalbmejávri stengt
12 Fra Stabbursnes til løype 11 stengt
13 Fra Nedrevann til Løype 14 Skoganvarre stengt
13A  Lakselv hotell til løype 13 ved Holmen bru Stengt
13B Klemetstad–Uhca Vuođđujávri (

stengt
13B Fra Pahdanmuhkka til kryss ved Rivgojávri med sideløype til Gjøkenes og Ekornbakken stengt
13C Nedrevann til løype 17 med sideløype til Gaupeveien stengt
14 Fra Skoganvarre camping til Stabbursdalvann stengt
14 Fra kommunegrense Alta til Stabbursdalsvann  stengt
14  Løypa er stengt fra Gaggavann til Cuolbmejàvri. Åpent fra Cuolbmejàvri til Løype 19.
stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Gaggavann stengt
14 Sideløype ut på Gaggavann Stengt
14A  Interne løyper i Gagga hyttefelt stengt
14A  Gagga hyttefelt til løype 19 via Jomfrujávri stengt
14A  Sideløyper til Luostejohka hyttegrend og Otermoen stengt
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Stengt
15 Fra Brennelv bru til løypekryss på Stuevann (Stohpojávri).   stengt
15 Fra Stuevann (Stohpojávri) til løypekryss løype 14 over Cuolbma med sideløype til Loktajávri. Løypa er stengt fra Stuevann til Cuolbmajàvri Stengt
15  Fra sentrum til Brennelv bru Stengt
15 A Fra Brennelvmyra til sideløype Østerbotnhalsen og Skogende Stengt
17 Fra Stuevann (Stohpojávri) via Avlastningstrase langs Halkavarreveien til Dapmotjavri (124,5) stengt
17 Avlastningstrase langs Halkavarreveien mellom vann (158) og Stohpojávri (90) stengt
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann stengt
19 Fra Lávkajávri/E6 til Løypekryss 14 (Reingjerde) stengt
19  Sideløype til Grøtterud stengt
19  Stuorra Lávkajávri til kommunegrense Karasjok stengt
19  Lávkajávri til Luovosvárri hyttefelt Stengt
20 Čáskil til Suolojávri (408)  stengt
20

Fra Vànssjàvri, løype 14, til  Suolojávri, løype 20

stengt
21 Fra løypekryss 20 til Luonsjoski åpen. Fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til Luonsjoski stengt.  stengt
22 Fra løypekryss ved Børselv bru FV98 videre til Luonjoski stengt
23 Fra Ytre Kjæs til Kjæsvannet  stengt
23 Fra vestsiden av Kjæsvannet til kommunegrense Lebesby stengt
23 Fra Áilegasjávri til Kjæsvannet.  stengt
23 Fra Børselv til Lakcajávri.  stengt
23 Fra Áilegasjávri til Lakcajávri med sideløye mot Vuolimusjávri og Suolojávri stengt
23A Børselv sentrum til Hestnes stengt
23B Kratteng til løypekryss ved løype 29 med sideløype fra Hiriskuru til løype 23 ved lysløypen stengt
23C Avlastningsløype Børselv–Vuolimusjavri (94) med sideløyper til Varrebohki og Lákcajávri (190). 
Stengt
24 Fra Mårnes til Lakcajávri.  stengt
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 stengt
26 Fra Indre Brenna til
Stuorra Áilegasjávri/Storvannet. 
stengt
27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 stengt
28 Fra Styrnes til vestenden
av Kjæsvannet (løype 23)
stengt
29 Fra Børselv bru til Laurinpathasuvanto
m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann) . Løpa er åpen fra Børselv til Lavvri og videre til Sundvann

stengt
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til
Čuđenjoasjávrrit
 stengt

Kart

Trykk på denne lenken