Det er Porsanger kommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke. Søknad sendes Porsanger kommune for saksbehandling.

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet hvis den blir godkjent.

Kommunen godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier. 

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunen om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.