A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Barn og utdanning

I denne seksjonen finner du informasjon om Porsanger kommunes tilbud rettet mot barn og unge, med særskilt fokus på barnehage, skole og helse.

Mer informasjon om ansatte, skoler og barnehager finner du i tjenestemenyen til venstre.

 

Som elev eller foresatt kan du melde direkte til skolen dersom du som elev eller barnet ditt harMeld fra!

opplevd eller opplever mobbing eller krenkende hendelser på skolen.

Bruk meldeknappen her, eller finn den aktuelle skolen, der kan du også trykke på meldeknappen.