Porsanger kommune har institusjonsplasser på Porsanger helsetun og Solbrått aldershjem.
Sykeavdelingen har 22 langtidsplasser, 4 korttidsplasser og 2 sykestueplasser. Solbrått aldershjem har 10 institusjonsplasser.

Det er laget tjenestebeskrivelser. Tjenestene søkes via skjema til helse- og omsorgsavdelingen.

Kontaktinformasjon:

  • Avdelingssykepleier sykeavdelingen tlf. 93 23 27 98
  • Solbrått aldershjem styrer tlf. 78 46 43 21
  • Grønn gruppe tlf: 45 39 83 45
  • Rød gruppe tlf: 92 05 47 42
  • Blå gruppe tlf: 48 50 65 98
  • Ansvarssykepleier sykeavdelingen tlf: 48 50 58 41