Mål 

  • formidling av profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet til eldre
  • tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk
  • tilpasset kulturtilbud på arenaer der målgruppen befinner seg i dagliglivet
  • økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk

 

Innmelding av produksjoner

Har du et prosjekt du vil tilby via Den kulturelle spaserstokken i Porsanger? Send en kort beskrivelse av produksjonen, og legg gjerne ved bilder og lenke til video.

Send din innmelding til postmottak@ porsanger.kommune.no