Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskapning gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Kommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby bidrar med tilskudd som gir Sápmi Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt.

Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana og med noder (kontor) i Porsanger, Karasjok og Nesseby .

Ønsker du å starte egen bedrift? Eller vurderer du å videreutvikle din bedrift? Book time, klikk her for inntil 4 timer gratis rådgivning.