Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

Status på koronavaksineringen i Porsanger kommune

Phizer:

Vi vaksinerer for tiden innbyggere i prioriteringsgruppe 3 (75+) med vaksinen til Pfizer. Det er viktig å være oppmerksom på at immunitet for denne vaksinen ikke er opparbeidet før etter 1 -2 uker etter den 2. dosen.

Astra Zeneca:

Vi planlegger vaksinering med vaksinen til AstraZeneca, i første omgang blir denne gitt til helsepersonell og prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Etter dette kommer prioriteringsgruppe 8 (55-64 år) og 9 (45- 54 år) på lista. Denne gruppen skal nå kartlegges.

Ønsker du å ta vaksine?

FHI anbefaler å ikke vaksinere personer under 18 år.

Er du over 18 år og ønsker å ta vaksine skal du foreløpig ikke ringe kommunen eller fastlegen for å bestille time for vaksinering. Du vil få informasjon om hva du skal gjøre når det nærmer seg din tur. Dersom du ønsker å ta vaksinen, - og du har mottatt beskjed om at din tur nærmer seg, -så finner du skjema for registrering nedenfor.

Innkalling til vaksinasjonstime

Dersom du har registrert deg her vil vaksinasjonsteamet ta kontakt med deg for å avtale time.

Hvem skal vaksineres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi følger FHI sine prioriteringer for hvilken rekkefølge det vaksineres, og starter med de eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI