Arbeidet med veteranplan i Porsanger startet med et møte mellom politisk ledelse, den lokale veteranforening og HV 17 i 2018 hvor det ble enighet om å lage en lokal veteranplan. Rådmannen utarbeidet et planutkast, som ble distribuert til, og drøftet med, aktuelle aktører.

21. mai, 2019 ble planen vedtatt av et enstemmig kommunestyre, som blant annet uttalte:

Kommunestyret i Porsanger ønsker å ta et aktivt ansvar for å anerkjenne, følge opp og ivareta veteranene som bor og/ eller oppholder seg i Porsanger kommune.

 Planen inneholder en rekke tiltak som kommunen forplikter seg til. I tillegg trekkes særlig følgende momenter frem:

  • Veteranene fortjener å bli anerkjent for sin innsats.
  • Noen veteraner sliter med traumer og skader etter sin utenlandstjeneste. 
  • Den kommunale organisasjonen kan gjøre mer nytte av den kompetansen veteranene besitter

Planen vil opp til revidering i forbindelse med neste kommunestyreperiode. 

Klikk på lenken under for å laste ned veteranplanen

Veteranplan 2019 -2023