A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Hangar 330

Landmaktproposisjonen, Marine næringer, Positiv utvikling, Borgerlige vigsler

Ordførers hjørne - Ukeslutt #24 2017

Uka startet med høring på Stortinget om Landmaktstudien, sammen med fylkesordfører Ragnhild Vassvik og rådgiver Eirik Selmer. 15. november er datoen for vedtak i Stortinget. Jeg er spent, men har samtidig en god følelse for at dette går riktig vei for Porsanger. 

Landmaktproposisjonen - høring i Stortinget

Vinden er i ferd med å snu, og år med nedbygging av forsvarets aktivitet på grunn av verdenssituasjonen er over. Personlig skulle jeg gjerne sett det annerledes, fordi jeg ønsker meg en fredelig verden. Når det ikke er slik, fordi blant annet Putin og Trump gjør verdensfreden mer usikker, har vi vært tydelige på at vi stiller områdene våre til Norges disposisjon.

Landmakthøring.jpg

Jeg har skrevet om det før, og skal ikke gjenta meg selv, men 400 ansatte og vernepliktige vil selvsagt også ha betydning for utviklingen vår. Tidspunktet passer også veldig godt, fordi vi er godt i gang med planarbeidet og må ha god styring på prioriteringene fremover. I lys av dette vil jeg initiere til dialog med næringslivet, for å drøfte muligheter og utfordringer i et slikt bilde. 

Les mer om hørings-kravene våre på ffk.no. 

Forum Marine Næringer - og litt om Porsangerfjorden 

Onsdag deltok jeg på Forum Marine næringer i regi av Vest Finnmark regionråd. Det var en lærerik og viktig arena å være på, med innledere fra forskningsmiljøene, næringen selv, Kystverket, mfl. Porsangerfjorden har en oppblomstring av aktivitet, og har gjennom årene stått under press. Indre del av fjorden er vernet som nasjonal laksefjord. Ytre del er i Nordkapp kommune, som har satt av arealer til oppdrett i sin arealplan. Nå er krabbeaktiviteten svært høy, og vi opplever et bonansa i fiskeflåten og på mottakssiden. 

Forum Marine næringer.jpg

Å tilrettelegge for dette kan være krevende. Mange interesser banker på døra hos Porsanger kommune. Vi jobber med mulighetene for å deponere massene fra Skarvbergtunnellen, for at private aktører kan legge bedre til rette i Smørfjord. I Billefjord bygger en av de private aktørene ut. Og jeg får stadig tilbakemeldinger om et behov for bedre tilrettelegging i Hamnbukt. Dessverre er det et faktum at vi er for seint ute til å få hjelp til å oppgradere havnene våre til fiskerihavner, iallefall er det svært usikkert hva fremtiden vil bringe på dette området. Ansvaret for fiskerihavnene skal overføres til de nye regionene fra 2020. Nye prosjekter settes på vent, og om det blir slik at fiskerihavner fra 2020 skal konkurrere med videregående skoler og annen samferdsel, kan det se mørkt ut for nye fiskerihavner i vår fjord. I dag er Holmfjord vår eneste fiskerihavn i kystverket sine oversikter.    

Nå foreslås det å tillate forsøksfiske med reketrål i Porsangerfjorden. Jeg initierte et eget høringssvar fra Porsanger kommune på kongekrabbefisket, som ble behandlet i formannskapet 3. november. Dette blir nå fulgt opp med høringssvar også på deltakerlov og rekefiske i Porsangerfjorden. Jeg opplever at det er tverrpolitisk enighet om å verne om lokale fiskerettigheter, som er velbegrunnet i historikken til Porsangerfjorden. Vi må sikre en fornuftig forvaltning av denne sårbare fjorden, som kan skape ringvirkninger lokalt. Når autolinerne slipper til på kveitebestanden og vi ser hvilke konsekvenser det har gitt, er det svært alvorlig at en i det hele tatt foreslår å slippe trålere inn på fjorden for rekefangst.

Fiskeri Porsangerfjorden.jpg   

Positive utviklingstrekk

Vi har 8 innbyggere i pluss 3. kvartal og skriver 3976 innbyggere i Porsanger. Kanskje ikke så mange, men pila peker i riktig retning. I tillegg er det jo hyggelig at vi har store og viktige byggeprosjekter på gang akkurat nå. FeFo bygget har en god fremdrift. Rullebanen på Lakselv lufthavn er reasfaltert og moloen er under bygging. I tillegg har hangaren til de nye redningshelikopterne begynt å ta fin form, jfr ingressbildet. Det første AW 101 landet på Sola fredag, og i løpet av 2019 skal beredskapen på de nye helikopterne være i drift på Banak. På tross av at AF-gruppen er utbygger, får jeg tilbakemeldinger om at det også gir lokale ringvirkninger når et så stort prosjekt er under bygging. 

En hyggelig melding denne uka var at Porsanger er ranket som nummer 34 på Telemarkforskning sin kulturindeks. Vi er altså en god kulturkommune å bo. Det kan vi takke kulturskolen, Porsanger bibliotek, Samisk språk og kultursenter, Lakselv kino, Midnattsrock og alle de andre små og store frivillige kulturarrangementene i kommunen vår for. 

Les mer her. 

Borgerlige vigsler

Fra 1. januar kan du gifte deg hos Porsanger kommune. Da overtar kommunene ansvaret for de borgerlige vigslene fra domstolene. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, det gjør også varaordfører Cecilie Gjennestad. Og for de som synes det går politikk i vigslingen med ordfører og varaordfører, så er også rådmannen klar til å stille sitt mannskap til disposisjon fra 1.1.2018. 

Les mer om borgerlige vigsler i Porsanger kommune her. 

Neste uke

Onsdag til fredag møtes Vest Finnmark regionråd i Oslo. der skal vi i møte med flere departementer; Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.