Samisk språk-og kultursenter har språkkafe en dag i måneden med forskjellige tema. Følg med på hjemmesiden/akt kalender til kommunen, facebooksiden våres og plakater.