Porsanger kommune er i gang med planleggingen av 17. mai. Vi forbereder oss på en annreledes feiring også i år, og vil bruke erfaringene fra i fjor når vi planlegger årets feiring. Kommunen forholder seg til nasjonale føringer og retningslinjer, samt den lokale smittesituasjonen før endelig program fastsettes. 

Program vil bli utarbeidet og bli publisert når det er klart, i begynnelsen av mai.