Budsjettforslag politiske parti

Budsjettforslag 

Fremskrittspartiet;

Votering: 1 stemme for (FRP) 17 stemmer i mot (AP/SV/SP/TLP/H)

Fremskrittspartiet budsjettversjon drift.pdf

Fremskrittspartiet budsjettversjon investering.pdf

 

Tverrpolitisk Liste i Porsanger;

Votering: 3 stemme for (TLP) 15 stemmer i mot (AP/SV/SP/H/FRP)

Tverrpolitisk liste i Porsanger budsjettversjon drift.pdf

Tverrpolitisk liste i Porsanger budsjettversjon investering.pdf

 

Høyre; 

Votering:4 stemmer for (H), 14 stemmer imot (AP/SV/SP/TLP/FRP)

Høyre budsjettversjon drift.pdf

Høyre budsjettversjon investering.pdf

 

Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti/Senterpartiet; (Kommunestyrets vedtak budsjett 2021)

Votering: 10 stemme for (AP/SP/SV) 8 stemmer i mot (FRP/TLP/H)

Kommunestryets vedtak drift.pdf

Kommunestyrets vedtak 2021 investering.pdf

 

Kommunestyrets vedtak budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024;

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024.pdf

Kommunale gebyrer 2021 - vedlegg.pdf

Notat selvkostberegning 2021 - 2024.pdf