A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Termometer_100x98

2.samling for studentene på den desentraliserte sykepleierutdanningen i Lakselv.

Mandag 20 oktober samles studentene igjen på PIAS i Lakselv for en ny uke med spennede undervisning.
Denne uken blir det hovedfokus på førstehjelp og vi tror studentene vil få mye viktig kunnskap både teoretisk og praktisk. Ellers er nok studentene svært opptatt av å forberede seg til anatomieksamen som skal avlegges i midten av desember.

Porsanger kommune ønsker å gi alle studentene en god opplevelse når de tar sykepleierutdanningen her i Lakselv. Første samlingsuke begynte med en flott åpningshilsen fra rådmannen vår Gunnar Lillebo.
Helse og omsorgsadministrasjonen var også til stede for å fortelle litt om pleie og omsorgs tilbudene vi har i kommunen.

Formannsskapet ønsket også studentene velkommen til vår kommune og alle fikk hver sin t-shirt hvor det stod: Jeg går på sykepleierutdanningen i Lakselv. På ryggen stod det. Søøster, søøøøster.... Kommer snart, i 2012.
T-shirtene ble overlevert hver enkelt student på pizzakvelden på Åstedet, med hilsen fra formannsskapet. Studentene ble svært glad og syntes vi har flotte politikere som støtter opp om studiet. Jeg ble bedt om å sende en takk til dem fra alle studentene, noe som med dette er gjort!

Siste forelesningsdag av forige samling var det fokus på samisk kultur, språk og helseperspektiv. I den forbindelse fikk alle studentene og lærerne den samiske fraseordboken som hese og omsorg i Porsanger har utarbeidet i samarbeid med språkkonsulenten vår og med midler fra Sametinget. Prosjektmedarbeider Margit Pedersen åpnet dagen med å fortelle om hvordan fraseordboken var blitt til og hvordan den benyttes i det daglige. Fraseordbøkene ble mottatt med stor iver, mange mente at både deres egen arbeidsplass og ikke minst sykehusene burde ha et slikt verktøy. Etter samlingsuken har flere helse og omsorgsavdelinger tatt kontakt for å bestille fraseordbøker etter at deres studenter har vist fraseordbøkene på sine arbeidsplasser.
Inger Dagsvolds undervisning der det samiske perspektivet gikk som en rød tråd gjennom dagen ble svært godt mottatt, studentene ga uttrykk for at de gjerne ville hatt mer tid denne dagen, de lærte mye og fikk reflektert over ulike situasjoner.

Også denne samlingsuken vil vi prøve å gi studentene gode opplevelser under oppholdet sitt her. Lakselvstudentene er fantastiske representere for kommunen. Denne uken har jeg hørt at studentene kan glede seg til omvisning i kommunen med mye god mat og sosialt samvær underveis.

Studentene informerer Porsangers innbyggere om sin faste sosiale kveld som er på puben onsdager i samlingsukene. De håper at mange av kommunens innbyggere vil komme å bli bedre kjent med dem!

Vi ønsker studentene velkommen tilbake og lykke til med en innholdsrik uke.
Tips en venn Skriv ut