I vår ble det bestilt skifte av 207 veilys fra entreprenør. Arbeidet skulle vært ferdigstilt i starten av oktober i 2022. Dette arbeidet har blitt forsinket av grunner Porsanger kommune dessverre ikke rår over. Entreprenør har opplyst om ny oppstart av dette arbeidet november 2022.

Porsanger kommune har valgt å prioritere lysbytte i forhold til skolevei, busstopp, kryss med mer. 

Her byttes det ut veilys

Sted Antall lys
Østerbotn 7
Aigir 6
Igeldas 4
Kolvik 4
Kistrand 20
Olderfjord 60
Smørfjord 49
Indre Billefjord 32
Skoganvarre 25
SUM 207

Porsanger kommune har kontraktsfestet avtale om å bytte ut 207 lys per nå.

Status videre

Etter dette arbeidet gjenstår i underkant av 300 veilys som ikke har fått oppgradering til LED, dette arbeidet må lyses ut og kontraktsfestes med entreprenør før vi får byttet disse. Kommunen etterstreber å få dette gjort i 2023, så fremst vi har finansiering til dette.