I en kommunal forvaltning lages det MYE papirer, og disse tar opp mye plass! 

Kommunen plikter å ta vare på dokumenter, som oppbevares i arkivrom på Rådhuset. Etter at dokumentene har nådd en viss alder, kan de flyttes til depot hvor de bevares for ettertiden. 

Arkiver er grunnleggende for å etablere en kollektiv hukommelse

Høsten 2021 begynte arkivtjenesten et stort ryddearbeid av gamle dokumenter. Etterhvert ble alle kommunale avdelinger satt i sving i ryddearbeidet, og i februar 2023 var omtrent 100 meter arkiv klar til avlevering til et nyåpnet Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF)

Ryddearbeidet er viktig av flere grunner, blant annet ivaretakelse av rettssikkerhet til innbyggere, ivaretakelse av dokumentene, og frigjøring av plass til nye dokumenter i kommunens arkiver.