A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Departementssymbol

Tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken

Porsanger kommune er innvilget et tilskudd på kr. 90 000.- til omsøkt kulturtiltak for eldre.

DepartementssymbolPorsanger kommune er tildelt kr. 90 000.- fra Den Kulturelle Spaserstokk  2008. Leder i kommunens eldreråd, Aina Hanssen, er svært glad for tildelingen.

Den kulturelle spaserstokken skal sørge for at eldre over hele landet får et profesjonelt kulturtilbud, på de arenaer hvor eldre vanligvis ferdes.

I statsbudsjettet for 2008 ble det bevilget til sammen 15 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken, hvorav 10 millioner på Kultur- og kirkedepartementets og 5 millioner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for samarbeid mellom omsorgs- og kultursektoren, og benyttes etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Kultur- og kirkedepartementet har mottatt i alt 196 søknader i 2008.

Porsanger kommune v/ Kultur- og oppvekstavdelingen og Eldrerådet var i år en av søkerne på tilskudd fra denne ordningen. I møte i Eldrerådet våren 2008 fremla leder Aina Hanssen et sprekt forslag om å søke kr. 150 000.- til konsert med Åge Aleksandersen ved sykeavdelingens sansehage høsten 2009. Forslaget ble bifalt av øvrige medlemmer, og sønad ble sendt departementet fra kommunens Kultur- og oppvekstavdeling.

Nå vil det settes ned en arbeidsgruppe som skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Her finner du oversikten over fordelingen av tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokk 2008.

Tips en venn Skriv ut