Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Fagutvikling

Fagutvikling for deg som jobber med barn og unge i Porsanger

Kompetansepakken er grunnleggende for alle som jobber med barn og unge i Porsanger. De ulike delene kan jobbes med hver for seg, uavhengig av rekkefølge. Kompetansepakken skal bidra til alle ansatte har oppdager- og handlingskompetanse.'

Kompetansepakken innebærer tre kurs/ ressurser:

  1. Taushetsplikten
  2. Snakke med barn
  3. Jeg vet

Lenkene under fører deg til de aktuelle kursene. 

Taushetsplikten  

På Forebygging.no finner du  fem opplysningsfilmene om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Filmene gir blant annet svar på: Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer? Hvem kan samtykke på vegne av barn? Disse og flere spørsmål blir belyst av advokat Kurt O. Bjørnnes i de fem opplysningsfilmene, hver på en varighet mellom 10-15 minutter.

Formålet med filmene er å gi ansatte større forståelse og økt bevissthet om reglene rundt taushetsplikt. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass, og de fem filmene henger tematisk sammen.

Snakke med barn

Dette er en snakkesimulator hvor du kan trene deg på samtaler med barn og ungdom om vold, seksuelle overgrep og andre sensitive tema.


Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

 

 

Aktuelt

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk