Om prosjektet

Rehabilitering av Lakselv kirke har fokus på følgende tiltak:

  •  ENØK (energiøkonomisering). Etterisolere tak og yttervegger. Skifte av alle vindu og ytterdører. 
  •  Universell utforming. Ny HCWC. Tilkomst inn i kirken. Trinnfri adkomst mellom kirkeskip og menighetssal.
  •  Overflatebehandling av innvendig gulv.
  •  Mindre reparasjonsarbeider i forbindelse med kirketårn.

Fremdrift

 

Prosjektet er nå sluttført og overtatt. Utført i 2023.

Kostnadsramme

Prosjektet hadde en kostnadsramme på kr 8.500.000,-

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Karasjokfirmaet Saha AS utførte totalentreprisen med rehabilitering av Lakselv kirke.