A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
fyrverkeri2

Advarer mot ulovlig bruk av fyrverkeri

Porsanger brannvesen minner om at myndighetene har innført strengere regler for salg og bruk av fyrverkeri fra oktober. Privat kjøp og bruk av raketter med styrepinner er ikke lenger tillatt i Norge.

Hensikten med de nye bestemmelsene er å redusere antallet personskader og materielle skader forårsaket av fyrverkeri. Forbrukere som allerede innehar raketter, og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy, kan levere dette vederlagsfritt til importør eller forhandler ut året 2008.

Raketter med styrepinne

De fleste skader med fyrverkeri skyldes bruk av raketter. Raketter kan velte under avfyring, endre kurs i luften og er ofte gjenstand for bevisst eller ubevisst feilbruk. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2008 ble 155 personer skadet av fyrverkeri. Bruk av raketter var årsaken til sju av ti skader, mens effektbatterier og annet bakkefyrverkeri var involvert i 15 prosent av ulykkene.

Forbud mot handel og bruk av raketter (med styrepinne) klasse II og III gjelder for privatpersoner. Profesjonelle pyroteknikere kan fortsatt kjøpe og bruke raketter.

Fyrverkeri som ser ut som leketøy

Pyrotekniske artikler som kan forveksles med leketøy, for eksempel små tanks, er også forbudt i Norge. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy gir et galt signal til barn og unge, som ikke har adgang til å håndtere pyroteknisk vare.

Import og kjøp/erverv av fyrverkeri

Alle fyrverkeriartikler skal være godkjent av SINTEF eller DSB, og være påført et godkjenningsnummer. For å kjøpe pinneraketter kreves en ervervstillatelse. Slik tillatelse gis kun til profesjonelle brukere, altså det som i dag er pyrotekniker klasse IV. For å importere fyrverkeri til Norge kreves en innførselstillatelse utstedt av DSB. Ulovlig import av fyrverkeri kan medføre staffeforfølgelse.

Bruk av bakkebatterier

Effektbatterier gir i stor grad den samme opplevelsen som raketter, men er betydelig sikrere. Det skyldes først og fremst at de er mer stabile og mindre utsatt for å velte, og fordi man antenner alle effektene i batteriet med én lunte. Ved bruk av bakkebatteri er det viktig at det plasseres på en horisontal flate og støttes opp slik at det ikke kan forskyve seg eller velte. Les mer om sikker bruk av fyrverkeri på www.dsb.no.

Forbudet fremgår av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Tips en venn Skriv ut